top of page
tjenester
kurs
KURS

Mål- og resultatstyring (MRS)

• Grunnkurs i mål- og resultatstyring

• Gode målformuleringer

• Styringsinformasjon – indikatorer

• Kort om resultatkjeden

• Mål i tildelingsbrev, i strategier og prosjekter/ søknader

• Tillitsbasert styring

Etatsstyring

• Tildelingsbrev

• Hovedinstruks

• Årsrapport

Virksomhetsstyring

• Mål i virksomhetsstyringen

• Virksomhetsstrategi

Som kursleder tilbyr jeg fysiske og web-baserte kurs. Jeg kan leies inn å holde kurs for din virksomhet, din enhet eller ditt prosjekt. Ta kontakt for tilpassede kurs.

På kurs hos meg kan du forvente følgende:

• Innhold og budskap i kursene blir tilpasset kursdeltagernes behov.

• Eksempler fra deltagerne blir flettet inn i undervisningen underveis.

• Det gis tid til å tenke selv, eventuelt ved små praktiske øvelser.

• Mulighet for dialog med andre deltagere og diskusjoner i plenum.

 

Fysiske kurs har fordelen at deltagerne møtes og får innsikt fra kursleder, man har også mulighet til å diskutere med andre, og få innspill på egne tanker og ideer.

Åpne kurs
ÅPNE KURS

Innimellom tilbyr jeg åpne kurs i Oslo. Ønsker du å motta info om kommende kurs? Dersom du ikke ser noe kurs her så ta kontakt og meld dine ønsker og behov.

Grunnkurs: Mål- og resultatstyring (MRS 1)

Målgruppe: Ledere og ansatte i offentlig forvaltning; stat, kommune.

 

Et engasjerende og praktisk kurs som gir grunnleggende forståelse av mål—og resultatstyring i statlige virksomheter.

Kurset er spekket med eksempler, praktisk tips og dialog som gjør at nytten av kurset øker.

veiledning

 

 

Å veilede enkeltpersoner, enheter eller grupper kan skje på flere måter. Et oppdrag kan starte med en kartlegging eventuelt sammen med ansatte i virksomheten. Resultatene formidles og eventuelle forbedringstiltak foreslås eller utformes.

Oppdraget kan gå ut på å lede en prosess eventuelt sammen med ansatte i virksomheten. De ansatte kan konsentrere seg om innhold, mens jeg konsentrerer meg om hva som er en hensiktsmessig prosess.

Enkeltpersoner eller grupper kan ønske coaching altså en ekstern som en kan snakke med om veivalg i styringen

VEILEDNING

Kartlegging

• Virksomhetsstyringen – utfordringer og muligheter

• Etatsstyringen – dialog og kompetanseheving

 

Prosessledelse

• Utarbeidelse av rammeverk for styring

• Utarbeidelse av tildelingsbrev

• Utarbeidelse av hovedinstruks

 

Coaching

• styringsenheter

• ledergrupper

• ansatte

foredrag
FOREDRAG/ INNLEGG

For oppstart av utviklingsprosjekter

• Mål- og resultatstyring (MRS) i et nøtteskall

​• Overordnete mål – hva skal vi med dem?

• Hva er egentlig en strategi?

For faglig utvikling

• Hører tillitsbasert styring og MRS sammen?

​• Bærekraftsmålene – hva så?

​• Fallgruver -i mål- og resultatstyring (MRS)

Mine foredrag /innlegg om styring engasjerer og kan også underholde! Planlegger du en samling, oppstartsmøte en fagsamling og ønsker et innlegg som får deltakerne til å tenke nytt så ta kontakt. Velger vi rett tema til rett samling kan dette bli bra.

workshop

WORKSHOP

Formulere mål og bygge målhierarki

Styringsinformasjon:
Hvem trenger hva? Hvordan velge ut?

Tildelingsbrev
– workshop med departement og virksomhet

 

Hovedinstruks
– hva skal med hvor?

Å planlegge og gjennomføre en workshop er en egen type oppdrag. Jeg har lang erfaring i alt fra små sesjoner til å gjennomføre ukelange oppdrag med opp til 50 deltakere. Kjenner rollen som fasilitator godt og mitt mål er alltid å legge opp til en transparent prosess hvor innspill blir registrert og hvor resultatet blir godt forankret

nyhetsbrev

"Anette har god tilstedeværelse på scenen, hun ordlegger seg godt og hun er inspirerende/artig å høre på. Det som gjorde meg ekstra glad var at hun fikk til å gjøre litt vanskelige ting veldig enkelt og greit å forstå!"

- Avdelingsleder, Virksomhet

Ønsker du å motta info om kommende kurs og seminarer ?

Takk for din påmelding!

bottom of page