top of page
tjenester
kurs

Dato: 16. november 2022

Sted: Sentralt i  Oslo

Tid: 9:00- 15:30 – kaffe fra 8:30

Et praktisk kurs med mål og mening, i god

Mål- og resultatstyring (MRS 1)

Et praktisk kurs: Mål- og resultatstyring (MRS 1)

Dette kurset kan alle ha nytte av; både de som ikke har så mye erfaring med mål- og resultatstyring (MRS), men også de som har jobbet mye med MRS og har opplevd frustrasjon i styringen.
Jeg har 20 års erfaring med MRS og ønsker med dette å bidra til god styring og effektiv ressursbruk.

Sted: sentralt i Oslo
 

Innhold i kurset: Et engasjerende og praktisk kurs som gir deg grunnleggende forståelse av mål- og resultatstyring (MRS) slik det kan bruker i prosjekter, programmer i statlige virksomheter og i etatsstyringen. 

Hovedpunkter:

 • Hva er egentlig tanken bak mål- og resultatstyring (MRS)? Hvorfor er MRS nedfelt som et styringsprinsipp når så mange klager på ‘målstyring’? Er egentlig MRS forenelig med tillitsbasert styring? 

 • Hvordan kan du praktisere MRS på en god måte? Hva er tipsene? Hvordan formulere gode mål? Vi ser på eksempler fra virksomheter og bruker resultatkjeden.

 • Hva menes med tillitsbasert styring? – og hva med i samordning? - kan mål- og resultatstyring brukes i praktiseringen i noe av dette?

 • Hvordan vurdere måloppnåelse? Hvordan velge ut typer datainnsamling til bruk i styringen? Hva er gode resultatindikatorer og hvordan bør de velges ut? Hva er fallgruvene her?
   

Kurset er spekket med eksempler, praktiske tips og dialog som øker nytten av kurset.

Hvem er du? Jobber du i offentlig forvaltning; stat, kommune som er interessert i kunnskap om god styring? Det kan være du jobber med styring av prosjekter, programmer, en virksomhet eller kanskje du jobber med styring av en underliggende etat? Eller er du bare nysgjerrig på god praksis? 

Pris og betingelser:

 • Prisen for dette heldagskurset inkludert lett lunsj og kaffe/te er NOK 2990 per person

 • Om du blir syk, ber jeg deg om å bli hjemme av hensyn til andres helse og trygghet.

 • 7 dager før kursstart er påmeldingen bindende, men om du blir forhindret, kan du gi plassen til en annen om du melder fra til meg.

 • Kurset kan bli avlyst ved for få deltagere - så si gjerne ifra til andre som kan ha nytte av dette:-)
   

Du får tilsendt mer detaljert program før kurset starter. Ta kontakt om du har spesielle behov, så kan vi sikkert løse det.

nyhetsbrev

Ønsker du å motta info om kommende kurs og seminarer ?

Takk for din påmelding!

bottom of page