top of page
R1-07123-014A.JPG

Anette P. Simonsen. Foto: Embla Simonsen

Erfaren rådgiver, veileder, konsulent, prosessleder og kursleder i etats- og virksomhetsstyring

Hei, jeg heter Anette P. Simonsen!

 

Jeg har lang og bred erfaring med mål- og resultatstyring (MRS) som metode og styringsprinsipp i styring av prosjekter, programmer og i statlig etats- og virksomhetsstyring. Jeg har holdt kurs, utviklet veiledning og holdt workshops om styring i over 20 år.

​De siste 8 årene har jeg arbeidet med statlig styring i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Vi kartla styringen og rådga departementer og virksomheter om god styring i staten.

Tidligere har jeg også arbeidet med MRS innen utviklingssamarbeid (bistand) og bistått i utformingen og kvalitetssikringen av prosjekter og store programmer, også internasjonalt.

Jeg har grundig kjennskap til formulering av mål i prosjekter, programmer, strategier virksomhetsplaner og i alle typer plandokumenter,  og har lang erfaring i å veilede og fasiliteter workshops for utforming av mål i stor og små grupper. Det samme gjelder utvelgelse av styringsparameter, resultatindikatorer og hvilke fallgruver en bør unngå i det arbeidet.

​Kjennskap til utfordringene og mulighetene i styringsdialogen mellom departement og virksomhet har jeg fått gjennom kartlegging av innholdet i styringsdokumenter og gjennom rådgivningsoppdrag.

 

Jeg har bidratt i prosesser mellom departement og virksomhet i utforming av mål og styringsparametere i tildelingsbrevet med positive resultater.

​Jeg er opptatt av at god styring er tilpasset og overordnet. Dette er avhengige av tydelige roller og ansvar både i virksomhetsstyringen og etatsstyringen. MRS kan være veien ut av aktivitets- og detaljstyring dersom en utformer det, og følger det opp på en god måte.

​Jeg er kjent for å kommunisere budskap om styring i et engasjerende og forståelig format for ledere, styringsfolk og andre ansatte. 

Kort oppsummering

 • 29 års samlet arbeidserfaring inn forvaltning og statlig styring fra Norad (9), Ambassaden i Pretoria Sør-Afrika (4), i eget selskap Mål- og resultatstyring www.resultatsstyring.no (7), i Direktoratet for økonomistyring (8).

 • med Master of Science (Econ.) Development studies fra London School of Economics (LSE). 

 • Fagområder: mål- og resultatstyring, strategisk planlegging, resultatindikatorer, risikostyring, resultatoppfølging og resultatstyring. Tilpasning av metode for mål og resultatstyring til alle sektorer og på alle nivå.

Kort oppsummering

Relevante oppdrag

 • Oppdrag om gjennomgang av etatsstyringen i Justis- og beredskapsdepartementet (2021)

 • Utvikling av veiledningsmateriale på nett om Hovedinstruks på www.DFO.no (2021)

 • Utvikling av veiledningsmateriale på nett om mål- og resultatstyring (2018)

 • SUS- støtte til utvikling av styring for fire departementer og underliggende virksomheter (2015-2017)

 • Programutvikling SOS barnebyer av fellesprogram for seks landkontorer i Afrika – ekspertrolle og fasilitator av prosess (2012-13.

 • Forvaltnings-gjennomganger (interne) av norske ambassader (2004-2007)

Har bred internasjonal erfaring fra oppdrag innen mål og resultatstyring i flere land i Afrika, Asia samt Latin-Amerika.

Mitt mål er «God styring i staten».

oppdrag
arbeidserfaring

Arbeidserfaring

 • 2022 – Gjenåpning av Mål- og resultatstyring – et personlig selskap

 • 2014- 2022 DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, seksjon styring i avdeling for kompetanseutvikling.

 • 2007-nå Mål- og resultatstyring – et personlig selskap

 • 2004-2007 Norad: Rådgiver i Metode og Resultatoppfølging (AMOR) : Mål- og resultatstyring

 • 2002-2004 Norad: Rådgiver i Utredningsenheten: Mål- og resultatstyring

 • 2001-2002 Norad: Rådgiver i Økonomiseksjonen: Statistikk og analyse

 • 1997-2001 Utenriksdepartementet: Amb. Sekr. ved Ambassaden i Pretoria: Sektorprogrammene for miljø og kultur

 • 1994-1997 Norad: Førstekonsulent i Økonomiseksjonen: Statistikk og datafangst

 

Utdannelse:

 • Deltatt på Master kurs UIO Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (2018-2019)

 • Prosesslederstudiet, www.Lent.no (2014)

 • MSc Development Studies, London Scool of Economics (1993)

 • B.A with single honours in Economics, University of Stirling, Skottland (1991)

 • Stud. Fag, Oslo Handelsgymnas (1986)

 • Oslo Katedralskole (1985) .

Utdannelse

"Anette er sannsynligvis landets fremste ekspert på mål- og resultatstyring. I tillegg er hun den beste formidleren jeg har opplevd på kurs. Jeg har deltatt på flere, og hvert kurs med Anette har gitt nye refleksjoner rundt styring. Dersom du praktiserer mål- og resultatstyring etter Anettes råd, kan du for øvrig også være trygg på at du praktiserer tillitsbasert styring, i tråd med føringene for regjeringens tillitsreform."
 

- Fagdirektør, Departement

bottom of page