top of page
About

Jobber du med styring i staten? i prosjekt-, program-, virksomhets- eller etatsstyring?

Er du medlem av en ledergruppe i staten som ønsker å utvikle gode mål og strategier for virksomheten?

 

Jobber du med HR i staten og har ansvar for å legge til rette for å utvikle kompetanse for dine ansatte?

Jeg er samfunnsøkonom og har jobbet med styring i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (8 år), som konsulent i eget firma (7 år) og i Norad - avdeling for metode og resultatoppfølging (5 år).

Gjennom kurs og kompetanseheving bistår jeg ledergrupper og statlige virksomheter i å tilpasse styringen slik at den gir positive endringer hos deres målgrupper.

Les mer om meg og mine fagområder.

Mitt tjenestetilbud / kompetansetilbud:
1. Kurs – heldags, halvdags

2. Opplæring i grupper som jobber med en prosess

3. Opplæring èn til èn

4. Ledelse av workshop – utforming av mål, utvelgelse av indikatorer,

5. Inspirasjons-foredrag

Se tilbudsoversikt

Hvordan kan jeg bistå deg? Ta gjerne kontakt.

Anette P. Simonsen

Kursleder | Veileder | Prosessleder

Anette@resultatstyring.no     T: 911 55 664

R1-07124-028A.JPG
tjenester

Fokus på overordnede mål gir positive effekter hos målgruppen

KURS

Mål og styringsparametere i tildelingsbrev

Oppstart Hovedinstruks – samarbeidsforum

Styringsparametere og styringsinformasjon for hvem?

Kort om resultatkjeden

Kort om MRS i sektorstyringen med eksempler

VEILEDNING

Person- og gruppeveiledning

Mål- og resultatsstyring

Hovedinstruks

Tildelingsbrev

Årsrapport

FOREDRAG

MRS i et nøtteskall

Styringsinformasjon- Styringsparametere og indikatorer

 

Fagfloker dilemmaer:

Hva er forskjellen på mål i tildelingsbrevene og mål i virksomheten?

Er MRS en forutsetning eller motsetning til tillitsbasert styring?

Handlingsrom, hva betyr det?

 

Styring og ledelse –
i lys av Jan Grund

 

Hva har styring og ledelse felles?

 

Virksomhetsmål i departementer

 

Hva gjør vi med bærekraftsmålene?
Kommer de i tillegg til virksomhetsmålene?

WORKSHOP

Formulere mål og bygge målhierarki i ulike planprosesser

Hvem trenger hvilken styringsinformasjon? Hvordan velge ut – innsamling osv..

Hovedinstruks – hva skal med hvor?

Tildelingsbrev – fasilitere workshop med departement og virksomhet

"Anette har god tilstedeværelse på scenen, hun ordlegger seg godt og hun er inspirerende/artig å høre på.

Det som gjorde meg ekstra glad var at hun fikk til å gjøre litt vanskelige ting veldig enkelt og greit å forstå!"

"Anette er sannsynligvis landets fremste ekspert på mål- og resultatstyring. I tillegg er hun den beste formidleren jeg har opplevd på kurs. Jeg har deltatt på flere, og hvert kurs med Anette har gitt nye refleksjoner rundt styring. Dersom du praktiserer mål- og resultatstyring etter Anettes metode, kan du for øvrig også være trygg på at du praktiserer tillitsbasert styring, i tråd med føringene for regjeringens tillitsreform."
 

- Christina, departementsansatt

"Hvem skulle trodd at mål og resultatstyring (eller etatsstyring) kunne være så gøy!

-Inger i departement 

nyhetsbrev

Ønsker du å motta info om kommende kurs og seminarer ?

Takk for din påmelding!

kontakt
bottom of page