top of page

Vil du ha bedre styring?

About

Jobber du med styring?

 

Ønsker du å utvikle gode mål og strategier?

 

Ønsker du å utvikle kompetanse hos dine ansatte?

Jeg hjelper styringsenheter, ledergrupper og virksomheter med å;

  • bygge opp kunnskap om god styringspraksis

  • utvikle nyttige rammeverk og rutiner for styring

  • tilpasse styringen slik at den gir positive endringer hos virksomhetens målgrupper.

God styring er tillitsbasert og tilpasset, med tydelige roller og ansvar. Jeg kan hjelpe din organisasjon med å styre bedre og oppnå bedre resultater.

R1-07124-028A.JPG

Anette P. Simonsen. Samfunnsøkonom med over 20 års erfaring innen styring i offentlig sektor, med Mål- og resultatstyring (MRS) som spesialfelt. Foto: Embla Simonsen

kontakt

Mål- og resultatstyring (MRS)

• Grunnkurs MRS

• Gode målformuleringer

• Styringsinformasjon – indikatorer

• Kort om resultatkjeden

• Mål i tildelingsbrev, i strategier og prosjekter/ søknader

• Tillitsbasert styring

Etatsstyring

• Tildelingsbrev

• Hovedinstruks

• Årsrapport

Virksomhetsstyring

• Mål i virksomhetsstyringen

• Virksomhetsstrategi

VEILEDNING

Kartlegging

• Virksomhetsstyringen – utfordringer og muligheter

• Etatsstyringen – dialog og kompetanseheving

 

Prosessledelse

• Utarbeidelse av rammeverk for styring

• Utarbeidelse av tildelingsbrev

• Utarbeidelse av hovedinstruks

 

Coaching

• styringsenheter

• ledergrupper

• ansatte

FOREDRAG

Oppstart av utviklingsprosjekter

• Mål- og resultatstyring (MRS) i et nøtteskall

​• Overordnete mål – hva skal vi med dem?

• Hva er egentlig en strategi?

Faglig utvikling

• Hører tillitsbasert styring og MRS sammen?

​• Bærekraftsmålene – hva så?

​• Fallgruver -i mål- og resultatstyring (MRS)

WORKSHOP

Formulere mål og bygge målhierarki

Styringsinformasjon:
Hvem trenger hva? Hvordan velge ut?

Tildelingsbrev
– workshop med departement og virksomhet

 

Hovedinstruks
– hva skal med hvor?

tjenester
uttalelser

 "Anette er sannsynligvis landets fremste ekspert på mål- og resultatstyring." 

- Fagdirektør, departement

Ønsker du å motta info om kommende kurs og seminarer ?

Takk for din påmelding!

nyhetsbrev
bottom of page