top of page

God styring er tillitsbasert og tilpasset,
med tydelige roller og ansvar.

About

Jeg hjelper styringsenheter, ledergrupper og virksomheter med å;

  • bygge opp kunnskap om god styringspraksis

  • utvikle nyttige rammeverk og rutiner for styring

  • tilpasse styringen slik at den gir positive endringer hos virksomhetens målgrupper.

Jeg tilbyr:
Kurs – med effektive metoder

Veiledning – kartlegginger, prosessledelse og coaching

Workshops – åpne arbeidsøkter med godt resultat

Innlegg/ Foredrag – til inspirasjon og ettertanke

Les mer om mine tjenester

Les mer om meg

​Hvordan kan jeg bistå deg? Ta gjerne kontakt.

Anette P. Simonsen

Kursleder | Veileder | Prosessleder

Anette@resultatstyring.no    

T: 911 55 664

Jobber du med styring i staten, i kommunen eller i en frivillig organisasjon? ​

 

Er du medlem av en ledergruppe som ønsker å utvikle gode mål og strategier for virksomheten?

 

 Jobber du med HR og legger til rette for å utvikle kompetanse hos dine ansatte, blant annet i god styring?

R1-07124-028A.JPG

Anette P. Simonsen. Samfunnsøkonom med over 20 års erfaring innen styring i offentlig sektor, med Mål- og resultatstyring (MRS) som spesialfelt. Foto: Embla Simonsen

kontakt

Mål- og resultatstyring (MRS)

• Grunnkurs MRS

• Gode målformuleringer

• Styringsinformasjon – indikatorer

• Kort om resultatkjeden

• Mål i tildelingsbrev, i strategier og prosjekter/ søknader

• Tillitsbasert styring

Etatsstyring

• Tildelingsbrev

• Hovedinstruks

• Årsrapport

Virksomhetsstyring

• Mål i virksomhetsstyringen

• Virksomhetsstrategi

VEILEDNING

Kartlegging

• Virksomhetsstyringen – utfordringer og muligheter

• Etatsstyringen – dialog og kompetanseheving

 

Prosessledelse

• Utarbeidelse av rammeverk for styring

• Utarbeidelse av tildelingsbrev

• Utarbeidelse av hovedinstruks

 

Coaching

• styringsenheter

• ledergrupper

• ansatte

FOREDRAG

Oppstart av utviklingsprosjekter

• Mål- og resultatstyring (MRS) i et nøtteskall

​• Overordnete mål – hva skal vi med dem?

• Hva er egentlig en strategi?

Faglig utvikling

• Hører tillitsbasert styring og MRS sammen?

​• Bærekraftsmålene – hva så?

​• Fallgruver -i mål- og resultatstyring (MRS)

WORKSHOP

Formulere mål og bygge målhierarki

Styringsinformasjon:
Hvem trenger hva? Hvordan velge ut?

Tildelingsbrev
– workshop med departement og virksomhet

 

Hovedinstruks
– hva skal med hvor?

tjenester
uttalelser

 "Anette har tung kompetanse, lang erfaring og et smittende engasjement for styring. Sammen med hennes formidlingsevner gjorde det dette kurset i mål- og resultatstyring til det beste jeg har vært på". - Fagdirektør, departement

Ønsker du å motta info om kommende kurs og seminarer ?

Takk for din påmelding!

nyhetsbrev
bottom of page